1ra Alabanza

D1ra ALABANZA – SANTAS ALABANZAS AEMINPU – ACORDES – NOTAS
1
 
A
D 
labad, siervos  
F#m 
de 
 
Jeho
Em 
vá,
A 
A
G 
la
A 
bad el  
F#m 
nombre de Jehová.
D 
Sea el nombre de Jehová  
F#m 
bendi
Em 
to,
A 
Desde ahora y  
F#m 
para 
 
 
Em 
siem
D 
pre. 
 
 
D7 

CORO

 
//El  
G 
ha
F#m 
ce 
 
 
A 
ha
G 
bi
A 
tar 
 
 
F#m 
en 
 
fa
Em 
mi
D 
lia
Bm 
A la  
A 
estéril, 
 
gozo
D 
sa 
 
 
Bm 
en 
 
 
A 
ser
 
Madre de hi
D 
jos. 
 
 
F#m 
Ale
Em 
lu
D 
ya.//

2

D 
Desde el nacimiento  
F#m 
del 
 
 
Em 
sol
A 
Has
G 
ta 
 
 
A 
donde 
 
 
F#m 
se 
 
po
Em 
ne,
 
Se
D 
a alabado el nombre  
F#m 
de 
 
Jeho
Em 
vá.
A 
Alto 
 
so
D 
bre 
 
 
F#m 
todas las na
Em 
cio
D 
nes
F#m 
es 
 
 
Em 
Jeho
D 
vá.
A 
Sobre los  
D 
cielos 
 
 
F#m 
su 
 
 
Em 
glo
D 
ria. 
 
_
D7 

3

 
¿  
D 
Quién como Jehová  
F#m 
nuestro 
 
 
Em 
Dios,
 
Que  
A 
ha 
 
enalteci
D 
do su  
F#m 
habi
Em 
ta
D 
ción,
 
¿  
D 
Qué se humilla  
F#m 
 
mi
Em 
rar
A 
en el  
D 
cielo y  
F#m 
en la  
Em 
tie
D 
rra? 
 
_
D7 

4

D 
El levanta del polvo  
F#m 
al 
 
po
Em 
bre,
 
Y  
A 
al 
 
menestero
D 
so 
 
 
F#m 
alza del es
Em 
tiér
D 
col,
D 
Para hacerlos sentar  
F#m 
con los prínci
Em 
pes.
A 
Con los prínci
D 
pes 
 
 
F#m 
de 
 
 
Em 
su 
 
pue
D 
blo. 
 
_
D7 

SALMOS 126

1
D 
Cuando 
 
Jeho
G 
vá 
 
hi
Gm 
ciere 
 
tor
D 
nar
 
La cautivi
A 
dad 
 
 
G 
de 
 
 
D 
Sión, 
 
_D7
 
Sere
G 
mos 
 
 
Gm 
como los que sue
F#m 
ñan.
 
Enton
D 
ces 
 
 
A 
nuestra 
 
 
D 
boca 
 
 
G 
se
 
henchirá de ri
D 
sa,
A 
Y nuestra len
D 
gua 
 
 
F#m 
de 
 
ala
Em 
ban
D 
za.

CORO

 
Enton
A 
ces 
 
 
G 
dirán entre las gen
D 
tes: _
D7 
 
Grandes  
G 
cosas ha  
Gm 
hecho
 
Jeho
F#m 
vá con és
 
tos. _
D 
D7 
Grandes 
 
co
G 
sas ha he
Gm 
cho 
 
Jeho
F#m 
 
con noso
A 
tros;
 
//esta
D 
remos 
 
 
F#m 
a
Em 
le
D 
gres//

2

D 
Haz 
 
vol
G 
ver 
 
 
Gm 
nuestra 
 
cautivi
D 
dad,
 
/Oh Jeho
A 
vá/
 
/
G 
Oh 
 
Jeho
D 
vá/
 
D 
Como 
 
 
G 
los 
 
arro
Gm 
yos en el aus
F#m 
tro,
 
Los que sem
D 
braron 
 
 
A 
con 
 
lágri
D 
mas,
A 
Con 
 
rego
D 
cijo 
 
 
F#m 
se
Em 
ga
D 
rán.

3

 
I
D 
rá 
 
an
G 
dando 
 
 
Gm 
 
llo
D 
rando el que
 
Lle
A 
va 
 
 
G 
la preciosa si
D 
miente, 
 
 
D7 
 
Más volve
G 
rá 
 
 
Gm 
a venir con rego
F#m 
cijo,
 
//
A 
trayen
D 
do 
 
 
F#m 
sus 
 
ga
Em 
vi
D 
llas//

SALMOS 129

1
D 
Mucho me han angus
A 
tia
D 
do 
 
_
D7 
 
Des
G 
de mi juven
F#m 
tud,
 
Pue
A 
de decir aho
D 
ra 
 
 
F#m 
Is
Em 
ra
D 
el;
D 
Mucho me han angus
A 
tia
D 
do 
 
_
D7 
 
Des
 
de mi juven
F#m 
tud;
 
Más  
A 
no 
 
prevale
D 
cieron 
 
 
F#m 
con
Em 
tra 
 
 
D 
mí.

CORO

D 
Sobre 
 
 
A 
mis 
 
espal
D 
das 
 
_
D7 
 
a
G 
raron los arado
F#m 
res:
 
Hi
A 
cieron largos sur
D 
cos.
 
//Jeho
D 
vá es jus
A 
to, 
 
_
D 
D7 
Jeho
G 
vá es jus
F#m 
to;
 
Cor
A 
tó las coyundas  
F#m 
de los im
Em 
D 
os//

2

D 
Serán 
 
 
A 
avergonza
G 
dos 
 
_
D 
D7 
 
 
G 
vueltos 
 
a
F#m 
trás
A 
Todos los que abo
D 
rrecen 
 
 
F#m 
 
 
Em 
Si
D 
ón.
D 
Serán como la  
A 
hier
D 
ba 
 
_
D7 
 
de  
G 
los 
 
teja
F#m 
dos,
 
Que  
A 
se 
 
se
D 
can 
 
 
F#m 
antes que  
Em 
crez
D 
ca:

3

D 
De la cual no hin
A 
chi
D 
ó 
 
 
D7 
 
sega
G 
dor su ma
F#m 
no,
 
Ni sus  
A 
bra
D 
zos 
 
 
F#m 
el que hace ga
Em 
vi
D 
llas.
D 
Ni dijeron  
A 
los que pasa
D 
ban: 
 
_
D7 
 
Bendi
G 
ción de Jeho
F#m 
vá 
 
se
A 
a sobre voso
D 
tros;
 
Os bende
A 
cimos en el
F#m 
nombre 
 
 
Em 
de 
 
Jeho
D 
vá.

SALMOS 106: 47,48

1
D 
Sálva
D7 
nos, 
 
Jeho
G 
vá 
 
 
Gm 
Dios 
 
nues
F#m 
tro,
 
Y júnta
Bm 
nos 
 
 
A 
de entre las gen
D 
tes, 
 
_
D7 
 
Para que lo
G 
emos 
 
 
Gm 
tu santo  
F#m 
nombre,
 
Para  
Bm 
que nos glo
A 
riemos
F#m 
en tus  
Em 
alaban
D 
zas.
 
D 
Bendito 
 
Jeho
G 
vá 
 
 
Gm 
Dios de Isra
F#m 
el,
 
Desde el  
A 
siglo y hasta el  
 
siglo:
 
Y diga todo el  
F#m 
pueblo, 
 
A
Em 
mén, 
 
Alelu
D 
ya.

SALMOS 117

 
Ala
D 
bad 
 
 
D7 
 
Jeho
G 
vá, 
 
na
Gm 
ciones 
 
to
D 
das;
D7 
Pueblos 
 
 
G 
todos, 
 
alaba
F#m 
dle.
 
Por
A 
que ha engrandecido
G 
sobre 
 
no
Gm 
so
D 
tros
 
Su mi
A 
sericor
D 
dia; Y la ver
F#m 
dad 
 
de
 
Jeho
Em 
vá es para  
A 
siempre. 
 
Alelu
D 
ya.

APOCALIPSIS 4:8

D 
Santo, santo,  
A 
santo 
 
 
D7 
el 
 
Se
G 
ñor 
 
 
Gm 
Dios
 
Todopode
F#m 
roso, 
 
 
G 
que 
 
e
F#m 
ra, y  
Bm 
que 
 
 
Em 
es,
 
y que  
G 
ha 
 
 
F#m 
de 
 
 
Em 
ve
D 
nir.
 
D 
Santo, santo,  
A 
santo 
 
 
D7 
Jeho
G 
vá de  
Gm 
los 
 
e
F#m 
jércitos
G 
To
F#m 
da la  
Bm 
tie
Em 
rra
 
Está  
G 
llena 
 
 
F#m 
de su  
Em 
glo
D 
ria

D#1ra ALABANZA – SANTAS ALABANZAS AEMINPU – ACORDES – NOTAS
1
 
A
D# 
labad, siervos  
Gm 
de 
 
Jeho
Fm 
vá,
A# 
A
G# 
la
A# 
bad el  
Gm 
nombre de Jehová.
D# 
Sea el nombre de Jehová  
Gm 
bendi
Fm 
to,
A# 
Desde ahora y  
Gm 
para 
 
 
Fm 
siem
D# 
pre. 
 
 
D#7 

CORO

 
//El  
G# 
ha
Gm 
ce 
 
 
A# 
ha
G# 
bi
A# 
tar 
 
 
Gm 
en 
 
fa
Fm 
mi
D# 
lia
Cm 
A la  
A# 
estéril, 
 
gozo
D# 
sa 
 
 
Cm 
en 
 
 
A# 
ser
 
Madre de hi
D# 
jos. 
 
 
Gm 
Ale
Fm 
lu
D# 
ya.//

2

D# 
Desde el nacimiento  
Gm 
del 
 
 
Fm 
sol
A# 
Has
G# 
ta 
 
 
A# 
donde 
 
 
Gm 
se 
 
po
Fm 
ne,
 
Se
D# 
a alabado el nombre  
Gm 
de 
 
Jeho
Fm 
vá.
A# 
Alto 
 
so
D# 
bre 
 
 
Gm 
todas las na
Fm 
cio
D# 
nes
Gm 
es 
 
 
Fm 
Jeho
D# 
vá.
A# 
Sobre los  
D# 
cielos 
 
 
Gm 
su 
 
 
Fm 
glo
D# 
ria. 
 
_
D#7 

3

 
¿  
D# 
Quién como Jehová  
Gm 
nuestro 
 
 
Fm 
Dios,
 
Que  
A# 
ha 
 
enalteci
D# 
do su  
Gm 
habi
Fm 
ta
D# 
ción,
 
¿  
D# 
Qué se humilla  
Gm 
 
mi
Fm 
rar
A# 
en el  
D# 
cielo y  
Gm 
en la  
Fm 
tie
D# 
rra? 
 
_
D#7 

4

D# 
El levanta del polvo  
Gm 
al 
 
po
Fm 
bre,
 
Y  
A# 
al 
 
menestero
D# 
so 
 
 
Gm 
alza del es
Fm 
tiér
D# 
col,
D# 
Para hacerlos sentar  
Gm 
con los prínci
Fm 
pes.
A# 
Con los prínci
D# 
pes 
 
 
Gm 
de 
 
 
Fm 
su 
 
pue
D# 
blo. 
 
_
D#7 

SALMOS 126

1
D# 
Cuando 
 
Jeho
G# 
vá 
 
hi
G#m 
ciere 
 
tor
D# 
nar
 
La cautivi
A# 
dad 
 
 
G# 
de 
 
 
D# 
Sión, 
 
_D7
 
Sere
G# 
mos 
 
 
G#m 
como los que sue
Gm 
ñan.
 
Enton
D# 
ces 
 
 
A# 
nuestra 
 
 
D# 
boca 
 
 
G# 
se
 
henchirá de ri
D# 
sa,
A# 
Y nuestra len
D# 
gua 
 
 
Gm 
de 
 
ala
Fm 
ban
D# 
za.

CORO

 
Enton
A# 
ces 
 
 
G# 
dirán entre las gen
D# 
tes: _
D#7 
 
Grandes  
G# 
cosas ha  
G#m 
hecho
 
Jeho
Gm 
vá con és
 
tos. _
D# 
D#7 
Grandes 
 
co
G# 
sas ha he
G#m 
cho 
 
Jeho
Gm 
 
con noso
A# 
tros;
 
//esta
D# 
remos 
 
 
Gm 
a
Fm 
le
D# 
gres//

2

D# 
Haz 
 
vol
G# 
ver 
 
 
G#m 
nuestra 
 
cautivi
D# 
dad,
 
/Oh Jeho
A# 
vá/
 
/
G# 
Oh 
 
Jeho
D# 
vá/
 
D# 
Como 
 
 
G# 
los 
 
arro
G#m 
yos en el aus
Gm 
tro,
 
Los que sem
D# 
braron 
 
 
A# 
con 
 
lágri
D# 
mas,
A# 
Con 
 
rego
D# 
cijo 
 
 
Gm 
se
Fm 
ga
D# 
rán.

3

 
I
D# 
rá 
 
an
G# 
dando 
 
 
G#m 
 
llo
D# 
rando el que
 
Lle
A# 
va 
 
 
G# 
la preciosa si
D# 
miente, 
 
 
D#7 
 
Más volve
G# 
rá 
 
 
G#m 
a venir con rego
Gm 
cijo,
 
//
A# 
trayen
D# 
do 
 
 
Gm 
sus 
 
ga
Fm 
vi
D# 
llas//

SALMOS 129

1
D# 
Mucho me han angus
A# 
tia
D# 
do 
 
_
D#7 
 
Des
G# 
de mi juven
Gm 
tud,
 
Pue
A# 
de decir aho
D# 
ra 
 
 
Gm 
Is
Fm 
ra
D# 
el;
D# 
Mucho me han angus
A# 
tia
D# 
do 
 
_
D#7 
 
Des
 
de mi juven
Gm 
tud;
 
Más  
A# 
no 
 
prevale
D# 
cieron 
 
 
Gm 
con
Fm 
tra 
 
 
D# 
mí.

CORO

D# 
Sobre 
 
 
A# 
mis 
 
espal
D# 
das 
 
_
D#7 
 
a
G# 
raron los arado
Gm 
res:
 
Hi
A# 
cieron largos sur
D# 
cos.
 
//Jeho
D# 
vá es jus
A# 
to, 
 
_
D# 
D#7 
Jeho
G# 
vá es jus
Gm 
to;
 
Cor
A# 
tó las coyundas  
Gm 
de los im
Fm 
D# 
os//

2

D# 
Serán 
 
 
A# 
avergonza
G# 
dos 
 
_
D# 
D#7 
 
 
G# 
vueltos 
 
a
Gm 
trás
A# 
Todos los que abo
D# 
rrecen 
 
 
Gm 
 
 
Fm 
Si
D# 
ón.
D# 
Serán como la  
A# 
hier
D# 
ba 
 
_
D#7 
 
de  
G# 
los 
 
teja
Gm 
dos,
 
Que  
A# 
se 
 
se
D# 
can 
 
 
Gm 
antes que  
Fm 
crez
D# 
ca:

3

D# 
De la cual no hin
A# 
chi
D# 
ó 
 
 
D#7 
 
sega
G# 
dor su ma
Gm 
no,
 
Ni sus  
A# 
bra
D# 
zos 
 
 
Gm 
el que hace ga
Fm 
vi
D# 
llas.
D# 
Ni dijeron  
A# 
los que pasa
D# 
ban: 
 
_
D#7 
 
Bendi
G# 
ción de Jeho
Gm 
vá 
 
se
A# 
a sobre voso
D# 
tros;
 
Os bende
A# 
cimos en el
Gm 
nombre 
 
 
Fm 
de 
 
Jeho
D# 
vá.

SALMOS 106: 47,48

1
D# 
Sálva
D#7 
nos, 
 
Jeho
G# 
vá 
 
 
G#m 
Dios 
 
nues
Gm 
tro,
 
Y júnta
Cm 
nos 
 
 
A# 
de entre las gen
D# 
tes, 
 
_
D#7 
 
Para que lo
G# 
emos 
 
 
G#m 
tu santo  
Gm 
nombre,
 
Para  
Cm 
que nos glo
A# 
riemos
Gm 
en tus  
Fm 
alaban
D# 
zas.
 
D# 
Bendito 
 
Jeho
G# 
vá 
 
 
G#m 
Dios de Isra
Gm 
el,
 
Desde el  
A# 
siglo y hasta el  
 
siglo:
 
Y diga todo el  
Gm 
pueblo, 
 
A
Fm 
mén, 
 
Alelu
D# 
ya.

SALMOS 117

 
Ala
D# 
bad 
 
 
D#7 
 
Jeho
G# 
vá, 
 
na
G#m 
ciones 
 
to
D# 
das;
D#7 
Pueblos 
 
 
G# 
todos, 
 
alaba
Gm 
dle.
 
Por
A# 
que ha engrandecido
G# 
sobre 
 
no
G#m 
so
D# 
tros
 
Su mi
A# 
sericor
D# 
dia; Y la ver
Gm 
dad 
 
de
 
Jeho
Fm 
vá es para  
A# 
siempre. 
 
Alelu
D# 
ya.

APOCALIPSIS 4:8

D# 
Santo, santo,  
A# 
santo 
 
 
D#7 
el 
 
Se
G# 
ñor 
 
 
G#m 
Dios
 
Todopode
Gm 
roso, 
 
 
G# 
que 
 
e
Gm 
ra, y  
Cm 
que 
 
 
Fm 
es,
 
y que  
G# 
ha 
 
 
Gm 
de 
 
 
Fm 
ve
D# 
nir.
 
D# 
Santo, santo,  
A# 
santo 
 
 
D#7 
Jeho
G# 
vá de  
G#m 
los 
 
e
Gm 
jércitos
G# 
To
Gm 
da la  
Cm 
tie
Fm 
rra
 
Está  
G# 
llena 
 
 
Gm 
de su  
Fm 
glo
D# 
ria

E1ra ALABANZA – SANTAS ALABANZAS AEMINPU – ACORDES – NOTAS
1
 
A
E 
labad, siervos  
G#m 
de 
 
Jeho
F#m 
vá,
B 
A
A 
la
B 
bad el  
G#m 
nombre de Jehová.
E 
Sea el nombre de Jehová  
G#m 
bendi
F#m 
to,
B 
Desde ahora y  
G#m 
para 
 
 
F#m 
siem
E 
pre. 
 
 
E7 

CORO

 
//El  
A 
ha
G#m 
ce 
 
 
B 
ha
A 
bi
B 
tar 
 
 
G#m 
en 
 
fa
F#m 
mi
E 
lia
C#m 
A la  
B 
estéril, 
 
gozo
E 
sa 
 
 
C#m 
en 
 
 
B 
ser
 
Madre de hi
E 
jos. 
 
 
G#m 
Ale
F#m 
lu
E 
ya.//

2

E 
Desde el nacimiento  
G#m 
del 
 
 
F#m 
sol
B 
Has
A 
ta 
 
 
B 
donde 
 
 
G#m 
se 
 
po
F#m 
ne,
 
Se
E 
a alabado el nombre  
G#m 
de 
 
Jeho
F#m 
vá.
B 
Alto 
 
so
E 
bre 
 
 
G#m 
todas las na
F#m 
cio
E 
nes
G#m 
es 
 
 
F#m 
Jeho
E 
vá.
B 
Sobre los  
E 
cielos 
 
 
G#m 
su 
 
 
F#m 
glo
E 
ria. 
 
_
E7 

3

 
¿  
E 
Quién como Jehová  
G#m 
nuestro 
 
 
F#m 
Dios,
 
Que  
B 
ha 
 
enalteci
E 
do su  
G#m 
habi
F#m 
ta
E 
ción,
 
¿  
E 
Qué se humilla  
G#m 
 
mi
F#m 
rar
B 
en el  
E 
cielo y  
G#m 
en la  
F#m 
tie
E 
rra? 
 
_
E7 

4

E 
El levanta del polvo  
G#m 
al 
 
po
F#m 
bre,
 
Y  
B 
al 
 
menestero
E 
so 
 
 
G#m 
alza del es
F#m 
tiér
E 
col,
E 
Para hacerlos sentar  
G#m 
con los prínci
F#m 
pes.
B 
Con los prínci
E 
pes 
 
 
G#m 
de 
 
 
F#m 
su 
 
pue
E 
blo. 
 
_
E7 

SALMOS 126

1
E 
Cuando 
 
Jeho
A 
vá 
 
hi
Am 
ciere 
 
tor
E 
nar
 
La cautivi
B 
dad 
 
 
A 
de 
 
 
E 
Sión, 
 
_D7
 
Sere
A 
mos 
 
 
Am 
como los que sue
G#m 
ñan.
 
Enton
E 
ces 
 
 
B 
nuestra 
 
 
E 
boca 
 
 
A 
se
 
henchirá de ri
E 
sa,
B 
Y nuestra len
E 
gua 
 
 
G#m 
de 
 
ala
F#m 
ban
E 
za.

CORO

 
Enton
B 
ces 
 
 
A 
dirán entre las gen
E 
tes: _
E7 
 
Grandes  
A 
cosas ha  
Am 
hecho
 
Jeho
G#m 
vá con és
 
tos. _
E 
E7 
Grandes 
 
co
A 
sas ha he
Am 
cho 
 
Jeho
G#m 
 
con noso
B 
tros;
 
//esta
E 
remos 
 
 
G#m 
a
F#m 
le
E 
gres//

2

E 
Haz 
 
vol
A 
ver 
 
 
Am 
nuestra 
 
cautivi
E 
dad,
 
/Oh Jeho
B 
vá/
 
/
A 
Oh 
 
Jeho
E 
vá/
 
E 
Como 
 
 
A 
los 
 
arro
Am 
yos en el aus
G#m 
tro,
 
Los que sem
E 
braron 
 
 
B 
con 
 
lágri
E 
mas,
B 
Con 
 
rego
E 
cijo 
 
 
G#m 
se
F#m 
ga
E 
rán.

3

 
I
E 
rá 
 
an
A 
dando 
 
 
Am 
 
llo
E 
rando el que
 
Lle
B 
va 
 
 
A 
la preciosa si
E 
miente, 
 
 
E7 
 
Más volve
A 
rá 
 
 
Am 
a venir con rego
G#m 
cijo,
 
//
B 
trayen
E 
do 
 
 
G#m 
sus 
 
ga
F#m 
vi
E 
llas//

SALMOS 129

1
E 
Mucho me han angus
B 
tia
E 
do 
 
_
E7 
 
Des
A 
de mi juven
G#m 
tud,
 
Pue
B 
de decir aho
E 
ra 
 
 
G#m 
Is
F#m 
ra
E 
el;
E 
Mucho me han angus
B 
tia
E 
do 
 
_
E7 
 
Des
 
de mi juven
G#m 
tud;
 
Más  
B 
no 
 
prevale
E 
cieron 
 
 
G#m 
con
F#m 
tra 
 
 
E 
mí.

CORO

E 
Sobre 
 
 
B 
mis 
 
espal
E 
das 
 
_
E7 
 
a
A 
raron los arado
G#m 
res:
 
Hi
B 
cieron largos sur
E 
cos.
 
//Jeho
E 
vá es jus
B 
to, 
 
_
E 
E7 
Jeho
A 
vá es jus
G#m 
to;
 
Cor
B 
tó las coyundas  
G#m 
de los im
F#m 
E 
os//

2

E 
Serán 
 
 
B 
avergonza
A 
dos 
 
_
E 
E7 
 
 
A 
vueltos 
 
a
G#m 
trás
B 
Todos los que abo
E 
rrecen 
 
 
G#m 
 
 
F#m 
Si
E 
ón.
E 
Serán como la  
B 
hier
E 
ba 
 
_
E7 
 
de  
A 
los 
 
teja
G#m 
dos,
 
Que  
B 
se 
 
se
E 
can 
 
 
G#m 
antes que  
F#m 
crez
E 
ca:

3

E 
De la cual no hin
B 
chi
E 
ó 
 
 
E7 
 
sega
A 
dor su ma
G#m 
no,
 
Ni sus  
B 
bra
E 
zos 
 
 
G#m 
el que hace ga
F#m 
vi
E 
llas.
E 
Ni dijeron  
B 
los que pasa
E 
ban: 
 
_
E7 
 
Bendi
A 
ción de Jeho
G#m 
vá 
 
se
B 
a sobre voso
E 
tros;
 
Os bende
B 
cimos en el
G#m 
nombre 
 
 
F#m 
de 
 
Jeho
E 
vá.

SALMOS 106: 47,48

1
E 
Sálva
E7 
nos, 
 
Jeho
A 
vá 
 
 
Am 
Dios 
 
nues
G#m 
tro,
 
Y júnta
C#m 
nos 
 
 
B 
de entre las gen
E 
tes, 
 
_
E7 
 
Para que lo
A 
emos 
 
 
Am 
tu santo  
G#m 
nombre,
 
Para  
C#m 
que nos glo
B 
riemos
G#m 
en tus  
F#m 
alaban
E 
zas.
 
E 
Bendito 
 
Jeho
A 
vá 
 
 
Am 
Dios de Isra
G#m 
el,
 
Desde el  
B 
siglo y hasta el  
 
siglo:
 
Y diga todo el  
G#m 
pueblo, 
 
A
F#m 
mén, 
 
Alelu
E 
ya.

SALMOS 117

 
Ala
E 
bad 
 
 
E7 
 
Jeho
A 
vá, 
 
na
Am 
ciones 
 
to
E 
das;
E7 
Pueblos 
 
 
A 
todos, 
 
alaba
G#m 
dle.
 
Por
B 
que ha engrandecido
A 
sobre 
 
no
Am 
so
E 
tros
 
Su mi
B 
sericor
E 
dia; Y la ver
G#m 
dad 
 
de
 
Jeho
F#m 
vá es para  
B 
siempre. 
 
Alelu
E 
ya.

APOCALIPSIS 4:8

E 
Santo, santo,  
B 
santo 
 
 
E7 
el 
 
Se
A 
ñor 
 
 
Am 
Dios
 
Todopode
G#m 
roso, 
 
 
A 
que 
 
e
G#m 
ra, y  
C#m 
que 
 
 
F#m 
es,
 
y que  
A 
ha 
 
 
G#m 
de 
 
 
F#m 
ve
E 
nir.
 
E 
Santo, santo,  
B 
santo 
 
 
E7 
Jeho
A 
vá de  
Am 
los 
 
e
G#m 
jércitos
A 
To
G#m 
da la  
C#m 
tie
F#m 
rra
 
Está  
A 
llena 
 
 
G#m 
de su  
F#m 
glo
E 
ria

RE1ra ALABANZA – SANTAS ALABANZAS AEMINPU – ACORDES – NOTAS
1
 
A
RE 
labad, siervos  
FA#m 
de 
 
Jeho
MIm 
vá,
LA 
A
SOL 
la
LA 
bad el  
FA#m 
nombre de Jehová.
RE 
Sea el nombre de Jehová  
FA#m 
bendi
MIm 
to,
LA 
Desde ahora y  
FA#m 
para 
 
 
MIm 
siem
RE 
pre. 
 
 
RE7 

CORO

 
//El  
SOL 
ha
FA#m 
ce 
 
 
LA 
ha
SOL 
bi
LA 
tar 
 
 
FA#m 
en 
 
fa
MIm 
mi
RE 
lia
SIm 
A la  
LA 
estéril, 
 
gozo
RE 
sa 
 
 
SIm 
en 
 
 
LA 
ser
 
Madre de hi
RE 
jos. 
 
 
FA#m 
Ale
MIm 
lu
RE 
ya.//

2

RE 
Desde el nacimiento  
FA#m 
del 
 
 
MIm 
sol
LA 
Has
SOL 
ta 
 
 
LA 
donde 
 
 
FA#m 
se 
 
po
MIm 
ne,
 
Se
RE 
a alabado el nombre  
FA#m 
de 
 
Jeho
MIm 
vá.
LA 
Alto 
 
so
RE 
bre 
 
 
FA#m 
todas las na
MIm 
cio
RE 
nes
FA#m 
es 
 
 
MIm 
Jeho
RE 
vá.
LA 
Sobre los  
RE 
cielos 
 
 
FA#m 
su 
 
 
MIm 
glo
RE 
ria. 
 
_
RE7 

3

 
¿  
RE 
Quién como Jehová  
FA#m 
nuestro 
 
 
MIm 
Dios,
 
Que  
LA 
ha 
 
enalteci
RE 
do su  
FA#m 
habi
MIm 
ta
RE 
ción,
 
¿  
RE 
Qué se humilla  
FA#m 
 
mi
MIm 
rar
LA 
en el  
RE 
cielo y  
FA#m 
en la  
MIm 
tie
RE 
rra? 
 
_
RE7 

4

RE 
El levanta del polvo  
FA#m 
al 
 
po
MIm 
bre,
 
Y  
LA 
al 
 
menestero
RE 
so 
 
 
FA#m 
alza del es
MIm 
tiér
RE 
col,
RE 
Para hacerlos sentar  
FA#m 
con los prínci
MIm 
pes.
LA 
Con los prínci
RE 
pes 
 
 
FA#m 
de 
 
 
MIm 
su 
 
pue
RE 
blo. 
 
_
RE7 

SALMOS 126

1
RE 
Cuando 
 
Jeho
SOL 
vá 
 
hi
SOLm 
ciere 
 
tor
RE 
nar
 
La cautivi
LA 
dad 
 
 
SOL 
de 
 
 
RE 
Sión, 
 
_D7
 
Sere
SOL 
mos 
 
 
SOLm 
como los que sue
FA#m 
ñan.
 
Enton
RE 
ces 
 
 
LA 
nuestra 
 
 
RE 
boca 
 
 
SOL 
se
 
henchirá de ri
RE 
sa,
LA 
Y nuestra len
RE 
gua 
 
 
FA#m 
de 
 
ala
MIm 
ban
RE 
za.

CORO

 
Enton
LA 
ces 
 
 
SOL 
dirán entre las gen
RE 
tes: _
RE7 
 
Grandes  
SOL 
cosas ha  
SOLm 
hecho
 
Jeho
FA#m 
vá con és
 
tos. _
RE 
RE7 
Grandes 
 
co
SOL 
sas ha he
SOLm 
cho 
 
Jeho
FA#m 
 
con noso
LA 
tros;
 
//esta
RE 
remos 
 
 
FA#m 
a
MIm 
le
RE 
gres//

2

RE 
Haz 
 
vol
SOL 
ver 
 
 
SOLm 
nuestra 
 
cautivi
RE 
dad,
 
/Oh Jeho
LA 
vá/
 
/
SOL 
Oh 
 
Jeho
RE 
vá/
 
RE 
Como 
 
 
SOL 
los 
 
arro
SOLm 
yos en el aus
FA#m 
tro,
 
Los que sem
RE 
braron 
 
 
LA 
con 
 
lágri
RE 
mas,
LA 
Con 
 
rego
RE 
cijo 
 
 
FA#m 
se
MIm 
ga
RE 
rán.

3

 
I
RE 
rá 
 
an
SOL 
dando 
 
 
SOLm 
 
llo
RE 
rando el que
 
Lle
LA 
va 
 
 
SOL 
la preciosa si
RE 
miente, 
 
 
RE7 
 
Más volve
SOL 
rá 
 
 
SOLm 
a venir con rego
FA#m 
cijo,
 
//
LA 
trayen
RE 
do 
 
 
FA#m 
sus 
 
ga
MIm 
vi
RE 
llas//

SALMOS 129

1
RE 
Mucho me han angus
LA 
tia
RE 
do 
 
_
RE7 
 
Des
SOL 
de mi juven
FA#m 
tud,
 
Pue
LA 
de decir aho
RE 
ra 
 
 
FA#m 
Is
MIm 
ra
RE 
el;
RE 
Mucho me han angus
LA 
tia
RE 
do 
 
_
RE7 
 
Des
 
de mi juven
FA#m 
tud;
 
Más  
LA 
no 
 
prevale
RE 
cieron 
 
 
FA#m 
con
MIm 
tra 
 
 
RE 
mí.

CORO

RE 
Sobre 
 
 
LA 
mis 
 
espal
RE 
das 
 
_
RE7 
 
a
SOL 
raron los arado
FA#m 
res:
 
Hi
LA 
cieron largos sur
RE 
cos.
 
//Jeho
RE 
vá es jus
LA 
to, 
 
_
RE 
RE7 
Jeho
SOL 
vá es jus
FA#m 
to;
 
Cor
LA 
tó las coyundas  
FA#m 
de los im
MIm 
RE 
os//

2

RE 
Serán 
 
 
LA 
avergonza
SOL 
dos 
 
_
RE 
RE7 
 
 
SOL 
vueltos 
 
a
FA#m 
trás
LA 
Todos los que abo
RE 
rrecen 
 
 
FA#m 
 
 
MIm 
Si
RE 
ón.
RE 
Serán como la  
LA 
hier
RE 
ba 
 
_
RE7 
 
de  
SOL 
los 
 
teja
FA#m 
dos,
 
Que  
LA 
se 
 
se
RE 
can 
 
 
FA#m 
antes que  
MIm 
crez
RE 
ca:

3

RE 
De la cual no hin
LA 
chi
RE 
ó 
 
 
RE7 
 
sega
SOL 
dor su ma
FA#m 
no,
 
Ni sus  
LA 
bra
RE 
zos 
 
 
FA#m 
el que hace ga
MIm 
vi
RE 
llas.
RE 
Ni dijeron  
LA 
los que pasa
RE 
ban: 
 
_
RE7 
 
Bendi
SOL 
ción de Jeho
FA#m 
vá 
 
se
LA 
a sobre voso
RE 
tros;
 
Os bende
LA 
cimos en el
FA#m 
nombre 
 
 
MIm 
de 
 
Jeho
RE 
vá.

SALMOS 106: 47,48

1
RE 
Sálva
RE7 
nos, 
 
Jeho
SOL 
vá 
 
 
SOLm 
Dios 
 
nues
FA#m 
tro,
 
Y júnta
SIm 
nos 
 
 
LA 
de entre las gen
RE 
tes, 
 
_
RE7 
 
Para que lo
SOL 
emos 
 
 
SOLm 
tu santo  
FA#m 
nombre,
 
Para  
SIm 
que nos glo
LA 
riemos
FA#m 
en tus  
MIm 
alaban
RE 
zas.
 
RE 
Bendito 
 
Jeho
SOL 
vá 
 
 
SOLm 
Dios de Isra
FA#m 
el,
 
Desde el  
LA 
siglo y hasta el  
 
siglo:
 
Y diga todo el  
FA#m 
pueblo, 
 
A
MIm 
mén, 
 
Alelu
RE 
ya.

SALMOS 117

 
Ala
RE 
bad 
 
 
RE7 
 
Jeho
SOL 
vá, 
 
na
SOLm 
ciones 
 
to
RE 
das;
RE7 
Pueblos 
 
 
SOL 
todos, 
 
alaba
FA#m 
dle.
 
Por
LA 
que ha engrandecido
SOL 
sobre 
 
no
SOLm 
so
RE 
tros
 
Su mi
LA 
sericor
RE 
dia; Y la ver
FA#m 
dad 
 
de
 
Jeho
MIm 
vá es para  
LA 
siempre. 
 
Alelu
RE 
ya.

APOCALIPSIS 4:8

RE 
Santo, santo,  
LA 
santo 
 
 
RE7 
el 
 
Se
SOL 
ñor 
 
 
SOLm 
Dios
 
Todopode
FA#m 
roso, 
 
 
SOL 
que 
 
e
FA#m 
ra, y  
SIm 
que 
 
 
MIm 
es,
 
y que  
SOL 
ha 
 
 
FA#m 
de 
 
 
MIm 
ve
RE 
nir.
 
RE 
Santo, santo,  
LA 
santo 
 
 
RE7 
Jeho
SOL 
vá de  
SOLm 
los 
 
e
FA#m 
jércitos
SOL 
To
FA#m 
da la  
SIm 
tie
MIm 
rra
 
Está  
SOL 
llena 
 
 
FA#m 
de su  
MIm 
glo
RE 
ria

RE#1ra ALABANZA – SANTAS ALABANZAS AEMINPU – ACORDES – NOTAS
1
 
A
RE# 
labad, siervos  
SOLm 
de 
 
Jeho
FAm 
vá,
LA# 
A
SOL# 
la
LA# 
bad el  
SOLm 
nombre de Jehová.
RE# 
Sea el nombre de Jehová  
SOLm 
bendi
FAm 
to,
LA# 
Desde ahora y  
SOLm 
para 
 
 
FAm 
siem
RE# 
pre. 
 
 
RE#7 

CORO

 
//El  
SOL# 
ha
SOLm 
ce 
 
 
LA# 
ha
SOL# 
bi
LA# 
tar 
 
 
SOLm 
en 
 
fa
FAm 
mi
RE# 
lia
DOm 
A la  
LA# 
estéril, 
 
gozo
RE# 
sa 
 
 
DOm 
en 
 
 
LA# 
ser
 
Madre de hi
RE# 
jos. 
 
 
SOLm 
Ale
FAm 
lu
RE# 
ya.//

2

RE# 
Desde el nacimiento  
SOLm 
del 
 
 
FAm 
sol
LA# 
Has
SOL# 
ta 
 
 
LA# 
donde 
 
 
SOLm 
se 
 
po
FAm 
ne,
 
Se
RE# 
a alabado el nombre  
SOLm 
de 
 
Jeho
FAm 
vá.
LA# 
Alto 
 
so
RE# 
bre 
 
 
SOLm 
todas las na
FAm 
cio
RE# 
nes
SOLm 
es 
 
 
FAm 
Jeho
RE# 
vá.
LA# 
Sobre los  
RE# 
cielos 
 
 
SOLm 
su 
 
 
FAm 
glo
RE# 
ria. 
 
_
RE#7 

3

 
¿  
RE# 
Quién como Jehová  
SOLm 
nuestro 
 
 
FAm 
Dios,
 
Que  
LA# 
ha 
 
enalteci
RE# 
do su  
SOLm 
habi
FAm 
ta
RE# 
ción,
 
¿  
RE# 
Qué se humilla  
SOLm 
 
mi
FAm 
rar
LA# 
en el  
RE# 
cielo y  
SOLm 
en la  
FAm 
tie
RE# 
rra? 
 
_
RE#7 

4

RE# 
El levanta del polvo  
SOLm 
al 
 
po
FAm 
bre,
 
Y  
LA# 
al 
 
menestero
RE# 
so 
 
 
SOLm 
alza del es
FAm 
tiér
RE# 
col,
RE# 
Para hacerlos sentar  
SOLm 
con los prínci
FAm 
pes.
LA# 
Con los prínci
RE# 
pes 
 
 
SOLm 
de 
 
 
FAm 
su 
 
pue
RE# 
blo. 
 
_
RE#7 

SALMOS 126

1
RE# 
Cuando 
 
Jeho
SOL# 
vá 
 
hi
SOL#m 
ciere 
 
tor
RE# 
nar
 
La cautivi
LA# 
dad 
 
 
SOL# 
de 
 
 
RE# 
Sión, 
 
_D7
 
Sere
SOL# 
mos 
 
 
SOL#m 
como los que sue
SOLm 
ñan.
 
Enton
RE# 
ces 
 
 
LA# 
nuestra 
 
 
RE# 
boca 
 
 
SOL# 
se
 
henchirá de ri
RE# 
sa,
LA# 
Y nuestra len
RE# 
gua 
 
 
SOLm 
de 
 
ala
FAm 
ban
RE# 
za.

CORO

 
Enton
LA# 
ces 
 
 
SOL# 
dirán entre las gen
RE# 
tes: _
RE#7 
 
Grandes  
SOL# 
cosas ha  
SOL#m 
hecho
 
Jeho
SOLm 
vá con és
 
tos. _
RE# 
RE#7 
Grandes 
 
co
SOL# 
sas ha he
SOL#m 
cho 
 
Jeho
SOLm 
 
con noso
LA# 
tros;
 
//esta
RE# 
remos 
 
 
SOLm 
a
FAm 
le
RE# 
gres//

2

RE# 
Haz 
 
vol
SOL# 
ver 
 
 
SOL#m 
nuestra 
 
cautivi
RE# 
dad,
 
/Oh Jeho
LA# 
vá/
 
/
SOL# 
Oh 
 
Jeho
RE# 
vá/
 
RE# 
Como 
 
 
SOL# 
los 
 
arro
SOL#m 
yos en el aus
SOLm 
tro,
 
Los que sem
RE# 
braron 
 
 
LA# 
con 
 
lágri
RE# 
mas,
LA# 
Con 
 
rego
RE# 
cijo 
 
 
SOLm 
se
FAm 
ga
RE# 
rán.

3

 
I
RE# 
rá 
 
an
SOL# 
dando 
 
 
SOL#m 
 
llo
RE# 
rando el que
 
Lle
LA# 
va 
 
 
SOL# 
la preciosa si
RE# 
miente, 
 
 
RE#7 
 
Más volve
SOL# 
rá 
 
 
SOL#m 
a venir con rego
SOLm 
cijo,
 
//
LA# 
trayen
RE# 
do 
 
 
SOLm 
sus 
 
ga
FAm 
vi
RE# 
llas//

SALMOS 129

1
RE# 
Mucho me han angus
LA# 
tia
RE# 
do 
 
_
RE#7 
 
Des
SOL# 
de mi juven
SOLm 
tud,
 
Pue
LA# 
de decir aho
RE# 
ra 
 
 
SOLm 
Is
FAm 
ra
RE# 
el;
RE# 
Mucho me han angus
LA# 
tia
RE# 
do 
 
_
RE#7 
 
Des
 
de mi juven
SOLm 
tud;
 
Más  
LA# 
no 
 
prevale
RE# 
cieron 
 
 
SOLm 
con
FAm 
tra 
 
 
RE# 
mí.

CORO

RE# 
Sobre 
 
 
LA# 
mis 
 
espal
RE# 
das 
 
_
RE#7 
 
a
SOL# 
raron los arado
SOLm 
res:
 
Hi
LA# 
cieron largos sur
RE# 
cos.
 
//Jeho
RE# 
vá es jus
LA# 
to, 
 
_
RE# 
RE#7 
Jeho
SOL# 
vá es jus
SOLm 
to;
 
Cor
LA# 
tó las coyundas  
SOLm 
de los im
FAm 
RE# 
os//

2

RE# 
Serán 
 
 
LA# 
avergonza
SOL# 
dos 
 
_
RE# 
RE#7 
 
 
SOL# 
vueltos 
 
a
SOLm 
trás
LA# 
Todos los que abo
RE# 
rrecen 
 
 
SOLm 
 
 
FAm 
Si
RE# 
ón.
RE# 
Serán como la  
LA# 
hier
RE# 
ba 
 
_
RE#7 
 
de  
SOL# 
los 
 
teja
SOLm 
dos,
 
Que  
LA# 
se 
 
se
RE# 
can 
 
 
SOLm 
antes que  
FAm 
crez
RE# 
ca:

3

RE# 
De la cual no hin
LA# 
chi
RE# 
ó 
 
 
RE#7 
 
sega
SOL# 
dor su ma
SOLm 
no,
 
Ni sus  
LA# 
bra
RE# 
zos 
 
 
SOLm 
el que hace ga
FAm 
vi
RE# 
llas.
RE# 
Ni dijeron  
LA# 
los que pasa
RE# 
ban: 
 
_
RE#7 
 
Bendi
SOL# 
ción de Jeho
SOLm 
vá 
 
se
LA# 
a sobre voso
RE# 
tros;
 
Os bende
LA# 
cimos en el
SOLm 
nombre 
 
 
FAm 
de 
 
Jeho
RE# 
vá.

SALMOS 106: 47,48

1
RE# 
Sálva
RE#7 
nos, 
 
Jeho
SOL# 
vá 
 
 
SOL#m 
Dios 
 
nues
SOLm 
tro,
 
Y júnta
DOm 
nos 
 
 
LA# 
de entre las gen
RE# 
tes, 
 
_
RE#7 
 
Para que lo
SOL# 
emos 
 
 
SOL#m 
tu santo  
SOLm 
nombre,
 
Para  
DOm 
que nos glo
LA# 
riemos
SOLm 
en tus  
FAm 
alaban
RE# 
zas.
 
RE# 
Bendito 
 
Jeho
SOL# 
vá 
 
 
SOL#m 
Dios de Isra
SOLm 
el,
 
Desde el  
LA# 
siglo y hasta el  
 
siglo:
 
Y diga todo el  
SOLm 
pueblo, 
 
A
FAm 
mén, 
 
Alelu
RE# 
ya.

SALMOS 117

 
Ala
RE# 
bad 
 
 
RE#7 
 
Jeho
SOL# 
vá, 
 
na
SOL#m 
ciones 
 
to
RE# 
das;
RE#7 
Pueblos 
 
 
SOL# 
todos, 
 
alaba
SOLm 
dle.
 
Por
LA# 
que ha engrandecido
SOL# 
sobre 
 
no
SOL#m 
so
RE# 
tros
 
Su mi
LA# 
sericor
RE# 
dia; Y la ver
SOLm 
dad 
 
de
 
Jeho
FAm 
vá es para  
LA# 
siempre. 
 
Alelu
RE# 
ya.

APOCALIPSIS 4:8

RE# 
Santo, santo,  
LA# 
santo 
 
 
RE#7 
el 
 
Se
SOL# 
ñor 
 
 
SOL#m 
Dios
 
Todopode
SOLm 
roso, 
 
 
SOL# 
que 
 
e
SOLm 
ra, y  
DOm 
que 
 
 
FAm 
es,
 
y que  
SOL# 
ha 
 
 
SOLm 
de 
 
 
FAm 
ve
RE# 
nir.
 
RE# 
Santo, santo,  
LA# 
santo 
 
 
RE#7 
Jeho
SOL# 
vá de  
SOL#m 
los 
 
e
SOLm 
jércitos
SOL# 
To
SOLm 
da la  
DOm 
tie
FAm 
rra
 
Está  
SOL# 
llena 
 
 
SOLm 
de su  
FAm 
glo
RE# 
ria

MI1ra ALABANZA – SANTAS ALABANZAS AEMINPU – ACORDES – NOTAS
1
 
A
MI 
labad, siervos  
SOL#m 
de 
 
Jeho
FA#m 
vá,
SI 
A
LA 
la
SI 
bad el  
SOL#m 
nombre de Jehová.
MI 
Sea el nombre de Jehová  
SOL#m 
bendi
FA#m 
to,
SI 
Desde ahora y  
SOL#m 
para 
 
 
FA#m 
siem
MI 
pre. 
 
 
MI7 

CORO

 
//El  
LA 
ha
SOL#m 
ce 
 
 
SI 
ha
LA 
bi
SI 
tar 
 
 
SOL#m 
en 
 
fa
FA#m 
mi
MI 
lia
DO#m 
A la  
SI 
estéril, 
 
gozo
MI 
sa 
 
 
DO#m 
en 
 
 
SI 
ser
 
Madre de hi
MI 
jos. 
 
 
SOL#m 
Ale
FA#m 
lu
MI 
ya.//

2

MI 
Desde el nacimiento  
SOL#m 
del 
 
 
FA#m 
sol
SI 
Has
LA 
ta 
 
 
SI 
donde 
 
 
SOL#m 
se 
 
po
FA#m 
ne,
 
Se
MI 
a alabado el nombre  
SOL#m 
de 
 
Jeho
FA#m 
vá.
SI 
Alto 
 
so
MI 
bre 
 
 
SOL#m 
todas las na
FA#m 
cio
MI 
nes
SOL#m 
es 
 
 
FA#m 
Jeho
MI 
vá.
SI 
Sobre los  
MI 
cielos 
 
 
SOL#m 
su 
 
 
FA#m 
glo
MI 
ria. 
 
_
MI7 

3

 
¿  
MI 
Quién como Jehová  
SOL#m 
nuestro 
 
 
FA#m 
Dios,
 
Que  
SI 
ha 
 
enalteci
MI 
do su  
SOL#m 
habi
FA#m 
ta
MI 
ción,
 
¿  
MI 
Qué se humilla  
SOL#m 
 
mi
FA#m 
rar
SI 
en el  
MI 
cielo y  
SOL#m 
en la  
FA#m 
tie
MI 
rra? 
 
_
MI7 

4

MI 
El levanta del polvo  
SOL#m 
al 
 
po
FA#m 
bre,
 
Y  
SI 
al 
 
menestero
MI 
so 
 
 
SOL#m 
alza del es
FA#m 
tiér
MI 
col,
MI 
Para hacerlos sentar  
SOL#m 
con los prínci
FA#m 
pes.
SI 
Con los prínci
MI 
pes 
 
 
SOL#m 
de 
 
 
FA#m 
su 
 
pue
MI 
blo. 
 
_
MI7 

SALMOS 126

1
MI 
Cuando 
 
Jeho
LA 
vá 
 
hi
LAm 
ciere 
 
tor
MI 
nar
 
La cautivi
SI 
dad 
 
 
LA 
de 
 
 
MI 
Sión, 
 
_D7
 
Sere
LA 
mos 
 
 
LAm 
como los que sue
SOL#m 
ñan.
 
Enton
MI 
ces 
 
 
SI 
nuestra 
 
 
MI 
boca 
 
 
LA 
se
 
henchirá de ri
MI 
sa,
SI 
Y nuestra len
MI 
gua 
 
 
SOL#m 
de 
 
ala
FA#m 
ban
MI 
za.

CORO

 
Enton
SI 
ces 
 
 
LA 
dirán entre las gen
MI 
tes: _
MI7 
 
Grandes  
LA 
cosas ha  
LAm 
hecho
 
Jeho
SOL#m 
vá con és
 
tos. _
MI 
MI7 
Grandes 
 
co
LA 
sas ha he
LAm 
cho 
 
Jeho
SOL#m 
 
con noso
SI 
tros;
 
//esta
MI 
remos 
 
 
SOL#m 
a
FA#m 
le
MI 
gres//

2

MI 
Haz 
 
vol
LA 
ver 
 
 
LAm 
nuestra 
 
cautivi
MI 
dad,
 
/Oh Jeho
SI 
vá/
 
/
LA 
Oh 
 
Jeho
MI 
vá/
 
MI 
Como 
 
 
LA 
los 
 
arro
LAm 
yos en el aus
SOL#m 
tro,
 
Los que sem
MI 
braron 
 
 
SI 
con 
 
lágri
MI 
mas,
SI 
Con 
 
rego
MI 
cijo 
 
 
SOL#m 
se
FA#m 
ga
MI 
rán.

3

 
I
MI 
rá 
 
an
LA 
dando 
 
 
LAm 
 
llo
MI 
rando el que
 
Lle
SI 
va 
 
 
LA 
la preciosa si
MI 
miente, 
 
 
MI7 
 
Más volve
LA 
rá 
 
 
LAm 
a venir con rego
SOL#m 
cijo,
 
//
SI 
trayen
MI 
do 
 
 
SOL#m 
sus 
 
ga
FA#m 
vi
MI 
llas//

SALMOS 129

1
MI 
Mucho me han angus
SI 
tia
MI 
do 
 
_
MI7 
 
Des
LA 
de mi juven
SOL#m 
tud,
 
Pue
SI 
de decir aho
MI 
ra 
 
 
SOL#m 
Is
FA#m 
ra
MI 
el;
MI 
Mucho me han angus
SI 
tia
MI 
do 
 
_
MI7 
 
Des
 
de mi juven
SOL#m 
tud;
 
Más  
SI 
no 
 
prevale
MI 
cieron 
 
 
SOL#m 
con
FA#m 
tra 
 
 
MI 
mí.

CORO

MI 
Sobre 
 
 
SI 
mis 
 
espal
MI 
das 
 
_
MI7 
 
a
LA 
raron los arado
SOL#m 
res:
 
Hi
SI 
cieron largos sur
MI 
cos.
 
//Jeho
MI 
vá es jus
SI 
to, 
 
_
MI 
MI7 
Jeho
LA 
vá es jus
SOL#m 
to;
 
Cor
SI 
tó las coyundas  
SOL#m 
de los im
FA#m 
MI 
os//

2

MI 
Serán 
 
 
SI 
avergonza
LA 
dos 
 
_
MI 
MI7 
 
 
LA 
vueltos 
 
a
SOL#m 
trás
SI 
Todos los que abo
MI 
rrecen 
 
 
SOL#m 
 
 
FA#m 
Si
MI 
ón.
MI 
Serán como la  
SI 
hier
MI 
ba 
 
_
MI7 
 
de  
LA 
los 
 
teja
SOL#m 
dos,
 
Que  
SI 
se 
 
se
MI 
can 
 
 
SOL#m 
antes que  
FA#m 
crez
MI 
ca:

3

MI 
De la cual no hin
SI 
chi
MI 
ó 
 
 
MI7 
 
sega
LA 
dor su ma
SOL#m 
no,
 
Ni sus  
SI 
bra
MI 
zos 
 
 
SOL#m 
el que hace ga
FA#m 
vi
MI 
llas.
MI 
Ni dijeron  
SI 
los que pasa
MI 
ban: 
 
_
MI7 
 
Bendi
LA 
ción de Jeho
SOL#m 
vá 
 
se
SI 
a sobre voso
MI 
tros;
 
Os bende
SI 
cimos en el
SOL#m 
nombre 
 
 
FA#m 
de 
 
Jeho
MI 
vá.

SALMOS 106: 47,48

1
MI 
Sálva
MI7 
nos, 
 
Jeho
LA 
vá 
 
 
LAm 
Dios 
 
nues
SOL#m 
tro,
 
Y júnta
DO#m 
nos 
 
 
SI 
de entre las gen
MI 
tes, 
 
_
MI7 
 
Para que lo
LA 
emos 
 
 
LAm 
tu santo  
SOL#m 
nombre,
 
Para  
DO#m 
que nos glo
SI 
riemos
SOL#m 
en tus  
FA#m 
alaban
MI 
zas.
 
MI 
Bendito 
 
Jeho
LA 
vá 
 
 
LAm 
Dios de Isra
SOL#m 
el,
 
Desde el  
SI 
siglo y hasta el  
 
siglo:
 
Y diga todo el  
SOL#m 
pueblo, 
 
A
FA#m 
mén, 
 
Alelu
MI 
ya.

SALMOS 117

 
Ala
MI 
bad 
 
 
MI7 
 
Jeho
LA 
vá, 
 
na
LAm 
ciones 
 
to
MI 
das;
MI7 
Pueblos 
 
 
LA 
todos, 
 
alaba
SOL#m 
dle.
 
Por
SI 
que ha engrandecido
LA 
sobre 
 
no
LAm 
so
MI 
tros
 
Su mi
SI 
sericor
MI 
dia; Y la ver
SOL#m 
dad 
 
de
 
Jeho
FA#m 
vá es para  
SI 
siempre. 
 
Alelu
MI 
ya.

APOCALIPSIS 4:8

MI 
Santo, santo,  
SI 
santo 
 
 
MI7 
el 
 
Se
LA 
ñor 
 
 
LAm 
Dios
 
Todopode
SOL#m 
roso, 
 
 
LA 
que 
 
e
SOL#m 
ra, y  
DO#m 
que 
 
 
FA#m 
es,
 
y que  
LA 
ha 
 
 
SOL#m 
de 
 
 
FA#m 
ve
MI 
nir.
 
MI 
Santo, santo,  
SI 
santo 
 
 
MI7 
Jeho
LA 
vá de  
LAm 
los 
 
e
SOL#m 
jércitos
LA 
To
SOL#m 
da la  
DO#m 
tie
FA#m 
rra
 
Está  
LA 
llena 
 
 
SOL#m 
de su  
FA#m 
glo
MI 
ria

18 thoughts on “1ra Alabanza

  1. quisiera saber si realmente esos son los acordes que usa Alfa y Omega , porque seria un gran pecado cambiar las notas de la albanza , deberian quedar tal y como nuestro maestro ezequiel nos enseño

    1. esta en sistema anglo … igual me parece que la afinacion es estandar. su equivalente en sistema hispano es
      C = DO , D = Re, E = mi …. etc

  2. De gracia recibieron de gracia den no haguen negocio de la musica asi como el salmo 113 se debe alabar con otros salmos pausados lentos y no tipo hiayno

  3. quisiera que publiquen en partitura ,las notas de las santas alabanzas , para tocar en banda ,esperamos su ayuda y que la paz de nuestro señor este en cada uno de vosotros .

  4. Hola esta muy buena la información pero quisiera saber si me pueden mandar el punteo de la primera y segunda alabanza y también de un himno alucivo

  5. EN PRIMERO YO QUISIERA APRENDER A TOCAR EL ORGANO Y PUES NO HAY QUIEN ME ENSEÑE.TeNGO UN ORGAno y necesito por lo menos lo basico aprender, por favor no se si me pueden ayudar,lo que se es que entre hermanos debemos apyarnos asi como dice hermano es una palabra que tiene mucho significado….espero su ayuda la paz del señor sea con vos.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.