Alfa y Omega Vol. 1

 Alfa y Omega – Vol. 1  Jerusalén de Bolivia – Vol. 1  Luz y Vida Vol. 1
 Alfa y Omega – Vol. 2  Jerusalén de Bolivia – Vol. 2  Luz y Vida Vol. 2
 El Éxodo                 Lucero de la Mañana – Vol.1  Levi – Vol. 1
 El Sol – Vol. 1  Lucero de la Mañana – Vol.2  Mana de vida – Vol. 1
 El Sol – Vol. 2  Lucero de la Mañana – Vol.3  Mana de vida – Vol. 2
 El Sol – Vol. 3  Lucero de la Mañana – Vol.4  Mana de vida – Vol. 3
 El Sol – Vol. 4  Lucero de la Mañana – Vol.5  Monte de Sion
 El Sol – Vol. 5  Lucero de la Mañana – Vol.6  Nueva Estrella – Vol. 1
 El Sol – Vol. 6  Lucero de la Mañana – Vol.7  Nueva Estrella – Vol. 2
     
 Nueva Jerusalén Antiguo  Nueva Luz – Vol. 2  Nuevo Amanecer – Vol. 4
 Nueva Jerusalén – Vol. 1  Nuevo Amanecer – Vol. 1  Nuevo Amanecer – Vol. 5
 Nueva Jerusalén – Vol. 2  Nuevo Amanecer – Vol. 2  Nuevo Amanecer – Vol. 6
 Nueva Luz – Vol. 1  Nuevo Amanecer – Vol. 3  Reliquias de Israel